İş Kazası ne demektir,işçinin hakları nelerdir?

6331 sayılı kanuna göre işverenler,iş yerinde,işçiyi gözetme borcunun sonucu olarak:iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü koruyucu önlemi almak,araç ve gereçleri noksansız bulundurmak,iş yerinde bu konuda alınmış tedbir ve önlemleri denetlemek,işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler,alınması gerekli önlemler,yasal sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli eğitimleri vermek zorundadır.Ayrıca işverenler,iş yerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığını 3 iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik kurumuna bildirmek zorundadır.Buna uymamak idari para cezasını gerektirmektedir.İş veren ayrıca kazayı en yakın kolluk birimine bildirmek zorundadır.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 3.maddesine göre iş kazası,iş yerinde ve işin yürütümü nedeniyle meydana gelen ,ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen yada bedenen engelli hale getiren olaydır şeklinde tanımlanmıştır.İş kazasından söz edebilmek için meydana gelen olay neticesinde işçinin vücut bütünlüğünün ihlal edilmiş olması,cismani zarara uğramış veya ölmüş olması gerekir.

İş kazası neticesinde meydana gelen zarardan işverenin sorumlu tutulabilmesi için,kazanın işverenin emir ve talimatları altında olduğu bir sırada meydana gelmiş olması gerekir.İş kazası sonucunda vücut bütünlüğü ihlal edilen işçi tarafında,işverenden maddi ve manevi tazminat talep edebilir.Talepte bulunabilecek kişiler işçinin kendisi olabileceği gibi destekliginden yoksun kalan eş,çocuk,anne ve baba gibi bireylerde olabilir.iş davalarına ilişkin konularda bir avukatın hukuki destek ve yardımından faydalanmanın hak kayıplarına uğramamak açısında faydalı olabileceği düşünülmektedir.Hukuk büromuzda iş hukukuna ilişkin tüm uyuşmazlıklarda hukuki destek,danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Bu yazıya oy vermek için tıklayın!
[Genel Toplam: 0 Ortalama: 0]


Call Now ButtonRandevu İçin Ara