murat--sonmez-avukat-hekimhan-akçadağ-darende

hizmetler

Ceza Hukuku

İnsan toplumu sosyal barışa ihtiyaç duyar. Sosyal barış olmaksızın toplumların yaşamaları ve varlıklarını devam ettirebilmeleri imkansızdır. Herkesin dilediği …

Devamını Oku

Aile ve Boşanma Hukuku

Aile kurumu insanlıkla aynı tarihi geçmişe sahiptir.İnsanoğlu var olduğundan beri kadın ve erkek maddi ve manevi anlamda birbirinin destekliğine ihtiyaç duymuş…

Devamını Oku

İş Hukuku

İş hukuku işçilerle işverenler arasındaki iş ilişkilerini ve sonuçlarını düzenleyen kurallar bütünüdür. İş hukukunun temel ögesi işçi olduğundan, insan odaklı…

Devamını Oku

İdare Hukuku

İdare,vatandaşlarına hizmetlerini götürürken,bu hizmetleri görebilmek için yetkili organları eliyle çeşitli kararlar almak zorundadır.Bu kararların sonucunda ya…

Devamını Oku

Miras Hukuku

Miras hukuku miras bırakanın ölümü halinde onun intikale elverişli mal varlıklarının hayatta bulunan gerçek veya tüzel kişilere geçişini düzenleyen kuralları ve…

Devamını Oku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul diğer adıyla taşınmaz,bir yerden bir yere taşınamayan,kendisinden kullanma,yararlanma,yatırım gibi fonksiyonlara sahip olan mallardır.Gayrimen…

Devamını Oku

İcra Hukuku

Borçlar genellikle kendiliğinden yerine getirilir. Borçluların herhangi bir zorlamaya maruz kalmadan borçlarını yerine getirmeleri,düzenli işleyen sistemde ana…

Devamını Oku

Tüketici Hukuku

20.ve 21.yüzyılda yaşanan fabrikalaşma ve seri üretim anlayışına paralel olarak,işletmelerin piyasalara büyük miktarlarda mal ve hizmet sunumuyla bi…

Devamını Oku

Marka Hukuku

Günümüzde ekonominin hızla gelişmesi,mal ve hizmetlerin artması nedeniyle piyasada bir malın taklit veya benzerlerinin de yer almasını sağlamıştır.Girişimcileri…

Devamını Oku

Makaleler

 • Mobbing nedir ?

  Son 30 yılda artan neo liberal politikaların,özellikle daha fazla üretim ve daha fazla kazanç odaklı yaklaşımların etkisiyle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde artan mobbingi Türk Dil Kurumu “Bezdiri ” olarak nitelemiştir.Sebepleri ve sonuçları çok önemli etkilere sahip olan mobingi tek kelime ile ifade etmek elbette mümkün olsa da,mobbing  bundan daha geniş bir anlam ifade etmektedir.Zira

 • Affın Kapsamı ve Getirilen Yenilikler

  İNFAZ PAKETİNİN GETİRDİKLERİ Çağdaş ceza infaz sisteminin temel amacı; hükümlülerin sosyalleşmesini teşvik etmek, yeniden suç işlemelerini engelleyici etkenleri güçlendirmek, üretken, kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı ve sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumlarını kolaylaştırmak, böylelikle cezanın genel ve özel önleme etkisinin oluşmasını sağlamak ve toplumu suça karşı korumaktır.Bunu gerçekleştirmek amacıyla TBMM Genel Kurulunda 14/4/2020 tarihinde kabul

 • Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu ( TCK 220 ) Nedir ?

  Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu ( TCK 220-221 ) Nedir ? Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu Türk ceza kanununun ikinci kitabında,topluma karşı suçlar başlıklı üçüncü kısımının,kamu  barışına karşı suçlar başlıklı beşinci bölümünde ve 220.maddesinde düzenlenmiştir.Buna göre; Madde 220- (1) Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu

 • Ceza Yargılamasında Seri Muhakeme Usulü Nedir?

  Ceza Yargılamasında Seri Muhakeme Usulü Nedir? Seri muhakeme usulü 1 ocak 2020 tarihi itibariyle hukuk hayatımıza girmiştir.Yapılan düzenleme ile bazı şuçlarda Cumhuriyet savcısının karar verme yetkisi artırılarak yargılama sürelerinin kısaltılması amaçlanmıştır.İlgili düzenleme ceza muhakemesi kanununun 250. maddesine konulan hüküm ve 31 ocak 2019 tarihli yönetmelikle detaylı olarak açıklanmıştır.Buna göre ; Ön ödeme ve uzlaştırma kapsamındaki

 • Anayasa mahkemesi gelirinden fazla nafaka hakkında hak ihlali kararı vermiştir

  Anayasa mahkemesi gelirinden fazla nafaka hakkında hak ihlali kararı vermiştir BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası:2016/3140 Karar Tarihi:7/11/2019 BAŞVURUNUN KONUSU :Başvuru, nafaka artırım davası sonucunda elde ettiği gelirden daha yüksek miktarda nafaka ödemeye karar verilmesi nedeniyle kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. İLGİLİ HUKUK 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı

 • Kasten Adam Öldürme Suçu (TCK 81-82 ) Nedir?

  Kasten Adam Öldürme Suçu (TCK 81-82 ) Nedir? Kasten adam öldürme suçu Türk ceza kanununun Hayata karşı suçlar bölümünde 81.maddesinde düzenlenmiştir.Buna göre; Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. şeklinde düzenleme yapılmıştır.Bu suça ilişkin yargılama Ağır ceza mahkemelerince yapılmaktadır.Öldürme eylemini gerçekleştiren failin , öldürme kastıyla mı,yoksa yaralama kastıyla mı

 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını öngören kanuni düzenleme Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir.

  Anayasa Mahkemesi Memurluğa girişte aranılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını öngören kanuni düzenlemeyi iptal etmiştir. 2018/73 E.-2019/65 K.24.07.2019 Tarih Anayasa mahkemesi 29.11.2019 tarihli resmi gazetede yayınlanan kararıyla Memurluğa girişte aranılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını öngören kanuni düzenlemeyi iptal etmiştir.Buna göre anılan kural Anayasanın 13,20 ve 128.maddelerine aykırı bulunmuştur.İptal kararı 657 sayılı kanunun 48 maddesinin

 • Kefillikte eşin rızası aranır mı?

  “Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır.”

Call Now ButtonRandevu İçin Ara