Uzlaştırma ne demektir?

Uzlaştırma kurumu.Ceza muhakemesi kanununun 5.kitabının”özel yargılama usulleri”üst başlığını taşıyan 2.kısmının 1.bölümünde yer alan 253,254 ve 255.maddelerinde düzenlenmiştir.Uzlaştırma sözlük anlamı olarak”uyuşmazlığın çözümlenebilmesi amacıyla yapılan yasal alışmaların tümü,iki yanın birbirine uymayan isteklerinde karşılıklı yararları birbirine yaklaştırma,yakınlaştırma yoluyla taraflar arasında bir anlaşma sağlama“anlamına gelir.Uzlaştırma eğitimli bir uzlaştırmacının yardımıyla,suçun mağduru ile failinin güvenli ve denetimli bir ortamda bir araya getirilmesi ve mümkünse her iki tarafında yararları gözetilerek uygun bir edim karşılığında anlaşmanın sağlanmasını ifade eder.Bu sayede taraflar uzun ve masraflı bir yargılama sürecinden kurtulur,sorunun çözümünde tarafların aktif katılımı sağlanarak ceza muhakemesinin toplumsal uzlaşıya hitap edecek şekilde çözümlenmesi sağlanır.

Uzlaştırma usulünün uygulanabilmesi için öncelikle o suçun uzlaştırma kapsamında olması gerekir.Uzlaştırma kapsamında olan suçlar CMK 253/1 Maddesinde açıklanmıştır.Kural,şikayete tabi suçların kanunda aksi belirtilmemişse uzlaştırmaya tabi olmasıdır.Şikayete tabi olmayan suçların uzlaştırmaya tabi olması için kanunda açıkça belirtilmesi gerekir.Uzlaştırma görüşmeleri,uzlaştırmacı aracılığıyla yapılır.Uzlaştırma aynı soruşturma veya kovuşturmada bir kez yapılabilir ve gizlidir.Yönetmelikte uzlaştırmacı;şüpheli veya sanık ile mağdur ve suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma müzakerelerini yöneten,Cumhuriyet savcısının onayıyla görevlendirilen avukat veya hukuk öğrenimi görmüş kişiyi ifade eder.Malatya Ceza Avukatı,uzlaştırma,uzlaştırmacı

 

Bu yazıya oy vermek için tıklayın!
[Genel Toplam: 0 Ortalama: 0]


Call Now ButtonRandevu İçin Ara