Ücretin geç ödenmesi halinde işçinin hakları nelerdir?

Çalışma hayatının en önemli sorunlarından biri de işçinin ücretinin geç ödenmesi veya hiç ödenmemesi problemidir.Gerek işverenlerin ödemelerini gününde alamaması,gerek ekonomik krizler ve konjonktürel dalgalanmalar,gerekse de  ihracat veya ithalat yapılan ülkelerle yaşanılan siyasi problemler nedeniyle bu durum sık olarak karşımıza çıkmaktadır.

Peki bu durumda ne yapılmalıdır?İşçi tek geçim kaynağı olan maaşını da gününde alamazsa ne yapacaktır.Bu soruların tamamına 4857 sayılı iş kanunumuz ve mülga 1475 sayılı iş kanununun 14.maddesi cevap vermektedir.Öncelikle belirtmek gerekir ki İş hukukuna ait hukuki düzenlemelerde bir boşluk, eksiklik veya belirsizlik bulunması ya da tereddüt yaşanması halinde işçi yararına yorum yapılması yani işçi lehine yorum ilkesi geçerlidir.

Yargıtayda kararlarında istikrarlı olarak bu ilkeyi benimsemiştir.Aslında bu ilke çok doğrudur,nitekim devlet, sosyal eşitliği ve ekonomik etkinliği varlık sebebi olarak gördüğünden işçi ve işveren arasında denge kurmaya çalışmaktadır.

İktisadi yönden zayıf olanın yasalarla korunması, sosyal devlet olmanın bir gereği olarak daima ön planda tutulmuştur.Söz konusu ilke, mutlak şekilde işçi yararına düşünme ve hareket etme gerekliliği olarak da anlaşılmamalıdır. Sonuçta adalet, karşılıklı yararlar arasında hukuka, hakkaniyete ve vicdana uygun bir denge kurma işidir. İşçi lehine hareket edilmesinin nedeni de işçinin sosyal, ekonomik ve koşullar itibarıyla eşit olmayışlarından kaynaklanmaktadır.

İşte, işçi aleyhine olan bu eşitsizlik işçi lehine yorum ilkesiyle ile dengelenmeye çalışılmıştır. Çünkü mutlak eşitlik gerçek eşitliğe ve sonuçta adalete hizmet etmemektedir. Sosyal hukuk ile çalışma barışı ve ekonomik istikrarın korunması işçi lehine yorumu gerekli kılmaktadır

İş kanunumuzun 24.maddesi işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenlemiştir.Anılan maddenin “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri”başlıklı II.bendinin e fıkrası uyarınca “işveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse “denilerek işçinin ücretinin geç ödenmesi halinde sözleşmesini derhal fesh etmesini ve kıdem tazminatı almaya hak kazanmasını düzenlenmiştir.

Hukuk büromuzda malatya iş hukuku avukatlığı kapsamında işçi ve işveren uyuşmazlıklarına yönelik tüm konularda hukuki destek,danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunulmaktadır.

Bu yazıya oy vermek için tıklayın!
[Genel Toplam: 0 Ortalama: 0]


Call Now ButtonRandevu İçin Ara