Silahlı terör örgütü üyeliği suçu (TCK 314/2) nedir?

Silahlı terör örgütü üyeliği ile ilgili ceza kavramına TCK 314 /2 maddesinde rastlanılmaktadır.TCK 314.maddesinde genel olarak silahlı terör örgütü kavramından bahsedilmekte,üyelik özel olarak 2.fıkrada vurgulanmaktadır.TCK 314 maddesi şu şekildedir;

Silâhlı örgüt

Madde 314-

(1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçları işlemek amacıyla, silahlı örgüt kuran veya yöneten kişi, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Birinci fıkrada tanımlanan örgüte üye olanlara, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

(3) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer hükümler, bu suç açısından aynen uygulanır

kanun maddesi metninin 1.fıkrasında, silahlı terör örgütünü kuran ve yöneten kişiler ,2.maddesinde örgüte üye olanlar kastedilmektedir.3713 sayılı Terörle mücadele kanunu 3.maddesine göre bu suç terör suçu olup yine aynı kanunun 5.maddesine göre bu suçun işlenmesi halinde cezaların yarı oranda artırılması gerekmektedir.Bu suçun işlenmesi halinde Ceza Muhakemesi kanunu 128 maddesi uyarınca hak,alacak ve diğer malvarlığı değerlerine el konulur ve yine suçun işlenmesi halinde failin cezası TCK 58/9 gereği mükerrirlere özgü infaz sistemine göre yerine getirilir.

Bir suç örgütünün varlığı için TCK 220/1.maddesi gereği en az üç kişinin varlığı zorunlu olup,örgütün yapısı,sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması gerekmektedir.

Örgütün varlığı için yargıtay kararlarında belirlenen bazı kriterler olup bunlar şu şekilde özetlenebilir;

-Suç işlemek amacıyla sürekli birliktelik ve örgütlenme gerekir,

-Organize bir yapı olmalı,örgüt yöneticileri ile üyeleri arasından planlı bir iş bölümü bulunmalıdır,

-Üyeler arasında hiyerarşik bir yapılanma bulıunmalıdır,bu yapılanma ast-üst ilişkinin varlığını ve örgüt disiplinini gerektirmektedir,

-Örgüt silahlı olmalıdır.Ülkemizde son yıllarda özellikle bu tür oluşumlara yönelik yargılamalar yapılmakta ve suçlu bulunulmaları halinde failleri cezalandırılmaktadır.

Bu yazıya oy vermek için tıklayın!
[Genel Toplam: 1 Ortalama: 5]


Call Now ButtonRandevu İçin Ara