Göreve İade Edilenler Geriye Dönük Mali Haklarını Alabilirler mi?

OHAL Komisyonunun yapısı, görevleri ve kararlarının niteliği 685 sayılı KHK ile düzenlenmiştir. Bu KHK’nın 10/2 maddesinde “Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvurunun kabulü halinde ilgili kanun hükmünde kararname hükümleri, söz konusu kurum ve kuruluş bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte söz konusu kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Buna ilişkin işlemler ilgisine göre İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.” hükmü yer almakta olup iade kararıyla birlikte geriye dönük mali hakların ne olacağı hususu aydınlatılmamıştır.
Anayasa mahkemesinin bireysel başvuru yoluyla baktığı ” Anayasa Mahkemesinin 20/7/2017 Tarihli ve 2016/25923 Başvuru Numaralı Kararı”kararı 26.07.2017 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır.İlgili başvuruya ilişkin verilen kararın 46.maddesinde aynen”Bu şekilde göreve iade edilen kişilere, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal haklarının ödenmeyeceğine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

Uygulamada da daha önce göreve iade edilenler yönünden iadenin yöntemine ve sonuçlarına dair KHK’lar ile hükümler ihdas edilmiştir. Bu düzenlemeler uyarınca kamu görevine iade edilen kişiler bakımından görevden çıkarmaya ilişkin kanun hükmünde kararname hükümleri tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılarak bu kapsamda göreve başlayanlara geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenmektedir.”şeklinde ifade edilmek suretiyle görevine iade edilen kişilerin mali haklarını geriye dönük olarak alabilecekleri hüküm altına alınmıştır…

Bu yazıya oy vermek için tıklayın!
[Genel Toplam: 0 Ortalama: 0]


Call Now ButtonRandevu İçin Ara