Meşru savunma (müdafa) nedir,koşulları nelerdir?

Meşru savunma (müdafa) halinden Türk ceza kanununun 1.kitap,2.kısmında,“Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler” başlıklı 2.bölümünde 25/1.maddesinde bahsedilmektedir.Buna göre;”Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez”hükmüne yer vermiştir.Buna göre yukarıda yazılı olan kanun maddesine uyan durumlarda sanığa ceza verilmeyerek,bu durum hukuka uygun davranış olarak kabul edilmiştir.

Yukarıdaki tanımdan da anlaşılabileceği üzere eylemin hukuka uygun kabul edilerek cezalandırılmaması için savunmaya ve saldırıya ilişkin şu koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir:

Saldırıya ilişkin koşullar;

1-Haksız bir saldırının gerçekleşmesi gerekmektedir,

2-Yapılan saldırının kişinin bir hakkına yönelik olması gerekmektedir,

3-Saldırının gerçekleşen,gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan yani halen var olan bir saldırı olması gerekir.

Savunmaya ilişkin koşullar;

1-Yapılan savunmada zorunluluk bulunması gerekir,

2-Savunma ile saldırı arasında orantılılık bulunması gerekir,

3-Doktrinde de kabul edildiği üzere yalnızca savunma iradesiyle hareket eden kişi bu hükümden yararlanabilir.

Ceza yargılamasına ilişkin tüm konularda bir avukat yardımından yararlanılmasının hak kayıplarına uğramamak açısından önemli olduğu düşünülmektedir.

malatya ceza avukatı

malatya ceza avukatı

malatya ceza avukatı

Bu yazıya oy vermek için tıklayın!
[Genel Toplam: 0 Ortalama: 0]


Call Now ButtonRandevu İçin Ara