Marka Hukuku

Günümüzde ekonominin hızla gelişmesi,mal ve hizmetlerin artması nedeniyle piyasada bir malın taklit veya benzerlerinin de yer almasını sağlamıştır.Girişimcilerin uzun süren emek ve çabalarıyla oluşturdukları işletmelerine ait marka  haklarının hiç bir emek vermeden başkaları tarafından taklit edilmeleri,onların bu tür haksız davranışlardan korunmalarını gerektirmiştir.Marka hakları 2017 yılında yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai mülkiyet kanunu ile güvence altına alınmıştır.

Marka,kanuni tanımıyla bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini diğer teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan,korumanın konusunun açık ve kesin şekilde anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde,sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dahil sözcükler,şekiller,renkler,harfler,sayılar,sesler,malların veya ambalajların biçimi olmak üzere her türlü işaretten oluşan şekillerdir.

Tescilli bir marka sahibine 10 ar yıllık periyotlarda yenilenmesi şartıyla süresiz koruma sağlar.Marka hakkına sahip olan kişiler bu haklarına dayanarak başkalarına lisans hakkı verebilirler.Marka hakkına tecavüz hallerinde,bu hakka tecavüz edenlere karşı kanunumuzda hapis cezası ve ağır adli para cezaları öngörülmüştür.Bu suçların tüzel kişilerin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde,bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmedilir.

Marka bir mal ve hizmeti  başkalarının mal ve hizmetlerinden ayırt eder.Mal veya hizmetin kalitesini gösterir,mal veya hizmetin reklamını yapar,ayrıca sahibine itibar sağlar.Hukuk büromuzda marka hukukundan kaynaklanan ihtilaflara karşın danışmanlık ve avukatlık hizmetleri ile marka ve tasarım tescil hizmetleri sunulmaktadır.

Call Now ButtonRandevu İçin Ara