Malatya Ceza Avukatı | Malatya Ceza Hukuku

avukatı

İnsan toplumu sosyal barışa ihtiyaç duyar. Sosyal barış olmaksızın toplumların yaşamaları ve varlıklarını devam ettirebilmeleri imkansızdır. Herkesin dilediği biçimde davrandığı bir toplumda sosyal barıştan söz edilemez,sosyal kargaşa ve bunalımlar baş gösterir. Bu nedenle, her toplumda insanların ortak yaşantıları,sosyal düzeni sağlayan kurallarla sürdürülür.Hiç şüphesiz toplumun sağlıklı ve barış içinde hayatını sürdürmesi, toplumsal düzenin korunması bu kurallara uygun davranmakla gerçekleştirilir.

Hukuk düzeninin bir parçası olarak ceza hukuku da bu amaca hizmet eder. Ancak hukukun diğer dallarından farklı olarak kurallara uyulmaması durumunda bu kurallara aykırı davrananlara devlet ceza yaptırımı uygular. Devlet cezayı bir amaca yönelik olarak vermektedir. Bu amaç genel olarak toplum düzeninin korunmasıdır.

Ceza topluma yada onu oluşturan bireye karşı yapılan zararlı bir eylemin karşılığı olarak,toplum adına uygulanan bir yaptırımdır.Öte yandan topluma yada bireye karşı suç işleyen kişilerin bu suçu işleyip işlemedikleri,ne amaçla,hangi şartlar altında işledikleri gibi sorularında kesin olarak cevaplanması yani adil bir yargılanma sonucunda kesin olarak ortaya konulması gerekir.Ceza muhakemesi suçlu ile zarar gören arasında adil bir denge kurmalıdır.Ceza davalarında hak kayıpları yaşamamak adına  bir avukat yardımından yararlanılması özellikle tavsiye edilir İşte bu amaçlar doğrultusunda, Malatya Ceza avukatı olarak Malatya ve çevre illerinde ceza muhakemesinin her aşamasında hukuki destek,danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

 

Call Now ButtonRandevu İçin Ara