Aile ve Boşanma Hukuku

Aile ve Boşanma Hukuku

Aile kurumu insanlıkla aynı tarihi geçmişe sahiptir.İnsanoğlu var olduğundan beri kadın ve erkek maddi ve manevi anlamda birbirinin destekliğine ihtiyaç duymuş,birbirini yanında hissetmek istemiştir.Aile aynı zamanda tüm toplumların temelini teşkil etmiş,bu birlikteliğin korunması ve geliştirilmesi ayrıca toplum açısından özel bir yere sahip olmuştur.

Tüm bunların yanında,bir arada yaşayan tüm insanlar gibi aile içinde de çeşitli nedenlerle uyuşmazlıklar çıkmış ve bu uyuşmazlıkları çözülmesi toplum açısından olduğu kadar dini inanış açısından da önemli bir yer tutmuştur.Aile hukukuna ilişkin çok çeşitli ihtilaflar var olmuş olup bunlardan en önemlisi boşanmadır.Boşanma,geçerli olarak kurulmuş bir evlenmenin eşlerin sağlığında kanunda öngörülen sebep ve koşullara dayanarak mahkeme kararıyla sona erdirilmesidir.Aile hukukuna ilişkin ihtilaflar çok çeşitli olup bunlar genel olarak;

-Boşanma davası

-Nişanın bozulmasından kaynaklanan davalar

-Evlenmeye izin davası

-Kadın için bekleme(iddet) müddetinin kaldırılması davası

-Evlenmenin hükümsüzlüğüne ilişkin davalar

-Velayete ilişkin davalar

-Çocukla kişisel ilişki kurulması davası

-Nafaka davaları

-Maddi ve manevi tazminat davaları

-Ziynet ve çeyiz alacağı davası

-Evlat edinmeye ve soy bağına ilişkin davalar gibi sayılabilir. Bu doğrultuda hukuk büromuzda Malatya aile ve boşanma avukatlığı kapsamında Aile ve boşanma hukuku  uyuşmazlıklarına yönelik her türlü hukuki destek ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır..

 

Call Now ButtonRandevu İçin Ara