Mal ve hizmetin ayıplı olması nedeniyle tüketicinin sahip olduğu hakları nelerdir?

Tüketici,ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden,gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder.Buna karşın tüketiciye mal ve hizmetleri sunan,sağlayan ve tedarik eden girişimler bulunur.Bu kişiler arasında yapılan işleme de tüketici işlemi denilir.Tüketiciyi koruma hakkındaki kanunun 2.maddesine göre Tüketici işlemi;Mal ve hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına yada hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan eser,simsarlık,sigorta,vekalet,bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dahil olmak üzere her türlü sözleşme veya hukuki işlem olarak tanımlanmıştır.Mal ve hizmetlerin ayıplı olması nedeniyle tüketicinin ne gibi haklarının olduğu,Tüketicinin korunması hakkındaki kanun ile Türk Borçlar kanununda ayrı ayrı düzenlenmiş ama bu düzenlemeler birbirine paralel olacak şekilde yapılmıştır.TKHK’nın 11.maddesine göre tüketiciye 4 seçimlik hak tanınmıştır,bunlar;

1-)Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

2-)Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

3-)Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde,bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanının ücretsiz onarımını isteme,

4-)İmkan varsa satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme

şeklindedir.Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar sağlayıcı tarafından karşılanır.Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte TBK hükümleri uyarınca tazminatta talep edebilir.Bu hakları kullanmak satıcının onayına bağlı değildir.Tüketicinin  iradesinin bu yönde gerçekleştiğinin bir an önce sağlayıcıya bildirilmesi yeterlidir.Hakkını bir kere kullanmakla seçim hakkı kullanılmış olur,değiştirilemez.Kanunun 12.maddesine göre,ayıplı maldan sorumluluk,ayıp daha sonra ortaya çıkmış bile olsa,malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren 2 yıldır.Bu süre konut amaçlı taşınmazlarda teslim tarihinden itibaren 5 yıldır.Ayıp,ağır kusur yada hile ile gizlenmişse zamanaşımı hükümleri uygulanmaz.Hukuk büromuzda tüketici hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda,tüketici mahkemesi ve tüketici hakem heyeti nezdinde her türlü destek,danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Bu yazıya oy vermek için tıklayın!
[Genel Toplam: 0 Ortalama: 0]


Call Now ButtonRandevu İçin Ara