Kasten Adam Öldürme Suçu (TCK 81-82 ) Nedir?

Kasten Adam Öldürme Suçu (TCK 81-82 ) Nedir?

Kasten adam öldürme suçu Türk ceza kanununun Hayata karşı suçlar bölümünde 81.maddesinde düzenlenmiştir.Buna göre;

Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

şeklinde düzenleme yapılmıştır.Bu suça ilişkin yargılama Ağır ceza mahkemelerince yapılmaktadır.Öldürme eylemini gerçekleştiren failin , öldürme kastıyla mı,yoksa yaralama kastıyla mı hareket ettiğini belirleyebilmek için bir takım davranışlardan yola çıkılabilir.Yargıtay Ceza Genel Kurulu bunun için bir takım ölçütler getirmiştir,bunlar;

1-Taraflar arasında öncesine dayalı,öldürmeyi gerektirir bir husumetin bulunup bulunmadığı,

2-Olayda kullanılan aracın öldürmeye elverişli olup olmadığı,

3-Ölendeki darbe sayısı ve şiddeti,

4-Darbelerin gerçekleştiği bölgelerin hayati bakımından önemi,

5-Öldürenin hareketlerine kendiliğinden mi,yoksa engel bir nedenin etkisiyle mi son verdiği,

6-Öldürenin suç aletini kullanış biçimi,

7-Olay sonrasında öldürenin, mağdura yönelik davranışları

gibi kıstaslardır.Türk ceza kanunu 81.maddesinde açıklanan Kasten Adam öldürme suçunun nitelikli hallerine ise devamı olan 82.maddede bahsedilmiştir.Buna göre;

Madde 82- (1) Kasten öldürme suçunun;

a) Tasarlayarak,
b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,
c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak
suretiyle,
d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı,
e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı,
g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla,
i) Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,
j) Kan gütme saikiyle,
k) Töre saikiyle,
İşlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.Yukarıdaki duruma uyan şartlarda öldürenin  cezası  artırılarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gündeme gelecektir..

Buna ilaveten müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet cezası TCK 47 ve 48.maddelerinde şu şekilde izah edilmiştir,

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Madde 47- (1) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlünün hayatı boyunca devam eder, kanun ve
Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilir.

Müebbet hapis cezası
Madde 48- (1) Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar 30 yıl geçmedikçe koşullu salıverilmezler.Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlarda bu süre 36 yıldır.Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılanlar cezalarını yüksek güvenlikli kapalı ceza ve infaz kurumunda çekerler.

Müebbet hapis cezası alanlar ise 24 yılını iyi halli olarak geçirirse koşullu salıvermeden yararlanabilirler.Örgüt kapsamında işlenen suçlar için bu süre 30 yıldır.Müebbet hapis cezasına çarptırılanlar hakkında ise özel infaz rejimi düzenlenmemiştir.

 

Bu yazıya oy vermek için tıklayın!
[Genel Toplam: 0 Ortalama: 0]


Bir cevap yazın

Call Now ButtonRandevu İçin Ara