Kamulaştırma ne demektir?

Kamulaştırma,devlet veya kamu tüzel kişilerince,kamu yararının gerektirdiği hallerde,karşılığı peşin ödenmek suretiyle özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamına veya bir kısmına el konulması ile üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi işlemidir.(Kam.K.1 m.-TKGM Gn.1477)Kamulaştırmanın tapuya tescili ya malikin rızasıyla yada mahkeme kararıyla(hükmen) yapılmaktadır.Taşınmaz malın tümü değil de bir kısmı da kamulaştırılabilir.Hisseli taşınmazlarda bir veya birkaç hissedarın yerinin kamulaştırılması da mümkündür.Kamu tüzel kişiliğinin kamulaştırılan taşınmazın yerine kendi mevcut taşınmazlarından birini de vermesi mümkündür.Buna trampa yoluyla kamulaştırma denilmektedir.Bu açıklamalar ışığında şu yollarla kamulaştırma yapılabilir,

-Hükmen Kamulaştırma

-Kısmen(İfrazen) Kamulaştırma

-Pay Kamulaştırması

-Trampa Suretiyle Kamulaştırma

-Rızaen irtifak hakkı Kamulaştırması

-Hükmen İrtifak Hakkı Kamulaştırması

İdare kamulaştırmanın her safhasında kamulaştırmadan vazgeçerek taşınmazı eski sahibi veya onun mirasçılarına iade edebilir.Bunlar idarenin tek taraflı vazgeçmesi(Kam.K.21 m) ile tarafların anlaşması(Kam.K.22 m) şeklinde olabileceği gibi kamulaştırma bedelinin kesinleşmesi tarihinden itibaren 5 yıl içinde kamulaştırmayı yapan idarece,kamulaştırma amacına yönelik olarak hiç bir iş  ve işlem tesis edilmezse,taşınmaz malın eski malikleri ve mirasçıları,kamulaştırma bedeli le yasal faizini ödemek koşuluyla taşınmaz mallarını geri alabilirler.Bu tür davalarda mutlaka bir avukatın hukuki desteğinden faydalanmanın,hak kayıplarına uğramamak açısından faydalı olabileceği düşünülmektedir.Hukuk büromuzda Gayrimenkul hukuku ile kamulaştırma işlemlerine ilişkin her türlü hukuki destek,danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Bu yazıya oy vermek için tıklayın!
[Genel Toplam: 0 Ortalama: 0]


Call Now ButtonRandevu İçin Ara