Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması(HAGB) nedir,koşulları nelerdir?

Hüküm mevzuatımıza ilk kez 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu(ÇKK) ile girmiş ve ilgili kanunun 23.maddesinde düzenlenmiştir.Çeşitli tarihlerde yapılan ilave düzenlemelerle yetişkinler için de belirli koşulların sağlanması halinde aynı hükümlerin uygulanması mümkün kılınmış,nihayet Ceza Muhakemesi Kanununun(CMK)231.maddesinde yapılan değişiklikle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kurumunun uygulama alanı genişletilmiştir.

Kanunun gerekçe metninde“Cezaya mahkumiyete bağlı yoksunlukların doğmaması için,kişi açısından denetim süresi zarfında yeni bir suç işlememesi ve özellikle mağdurun mağduriyetinin gidermek amacına yönelik olarak kendisine yüklenen belirli yükümlüklere uygun davranması koşuluyla,hakkında cezaya hükmedilmemesi,toplum barışının sağlanması bakımından,cezaya mahkumiyete nazaran daha etkili olabilecektir.“düşüncesine yer verilmiştir.

HAGB kararı verilmeden önce mahkeme tarafından muhakeme ve ispat faaliyetleri bitirilmekte,kanaat oluşturulmakta fakat hükmün açıklanmasın ertelemektedir.Böylece sanığa bir denetim süresi öngörülmekte,denetim süresince yerine getirilmesi öngörülen şartlara uygun davranılması halinde,açıklaması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verilmektedir.Bu sayede çağdaş ceza hukukunun amaçlarından biri olan kişinin  mümkün olduğu kadar lekelenmesi önlenmekte ,topluma entegre olması sağlanarak,sorumluluk bilinciyle ıslah edilmesi düşüncesi gerçekleşmiş olmaktadır.Kişi öngörülen denetim tedbirlerine uymadığı takdirde tekrar yargılama yapılmaksızın açıklanması ertelenen karar açıklanarak,kişi hakkından ceza mahkumiyetine hükmedilir.HAGB kararı sabıka kaydında gözükmez,bunlara özgü bir sisteme kaydedilir,ancak yapılacak soruşturma ve kovuşturmada görülebilecek şekilde Cumhuriyet savcısı,hakim ve savcılara açılabilir.

 HAGB kararı verilebilmesi için sanığın,

1-)Daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyetinin bulunmaması,

2-)Mahkemenin,kişinin özellikleri ile duruşmalardaki tutum ve davranışlarını göz önünde bulundurarak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varması,

3-)Mağdurun ve kamunun uğradığı zararın giderilmesi,aynen iade edilmesi,suçtan önceki hale getirilmesi,

4-)Sanığın HAGB kararını kabul etmesi

koşullarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.Bu çerçevede Hukuk büromuzda ceza muhakemesine ilişkin konularda her türlü hukuki destek ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Bu yazıya oy vermek için tıklayın!
[Genel Toplam: 0 Ortalama: 0]


Call Now ButtonRandevu İçin Ara