Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul diğer adıyla taşınmaz,bir yerden bir yere taşınamayan,kendisinden kullanma,yararlanma,yatırım gibi fonksiyonlara sahip olan mallardır.Gayrimenkul mevzuatı çok geniş olup kaynağını,

-Anayasa,

-Türk Medeni Kanunu,

-İmar Kanunu,

-Kadastro Kanunu,

-Orman Kanunu,

-Borçlar Kanunu

-Kat Mülkiyeti Kanunu,

-İskan Kanunu,

-Tapu Kanunu,

-Kamulaştırma Kanunu,

-Gecekondu Kanunu,

-Taşınmaz mal zilyetliğine yapılan tecavüzlerin önlenmesi hakkında kanun,

-Kooperatifler Kanunu,

-Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun,

gibi kanunlardan almaktadır.Hukuk Büromuzda Gayrimenkul hukukuna ilişkin tüm konularda hukuki destek,danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunulmaktadır.

 

Call Now ButtonRandevu İçin Ara