Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma ne demektir?

Halk arasında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma olarak adlandırılan evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma, Türk Medeni kanununun 166.maddesinde düzenlenmiştir ve genel boşanma sebebidir.Özel boşanma nedenleri olan zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı şeklindeki sebepler ise Türk Medeni Kanununun 161-165.maddeleri arasında düzenlenmiştir.Özel boşanma nedenlerinde,özel sebebin ispatı ve ortaya konulabilmesi yeterli iken, genel boşanma nedeni olan evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanmada bir sınır bulunmamaktadır.Uygulamada en çok şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açıldığı görülmektedir.

Bunun sebebi,özel sebeplerin ortaya konulabilmesinin zor olmasıdır.İstatistiklere göre ülkemizde açılan boşanma davalarının yüzde 90’ından fazlası, eski adı ile şiddetli geçimsizlik, yeni adı ile evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle açılmaktadır.Boşanma, eşler hayatta iken, bu eşlerden birisinin tek başına veya her ikisinin birlikte açacağı dava neticesinde mahkeme kararıyla birlikteliğe son verilmesi işlemidir. Boşanmanın gerçekleşebilmesi için, kanunda sayılan sebeplerle bir davanın açılmış olması zorunludur. Bir eşin, şiddetli geçimsizlik nedeniyle açtığı boşanma davasına diğer eş itiraz edebilir. Ancak bunun mümkün olması için, davayı açan eşin, tam kusurlu ya da daha çok kusurlu olması gereklidir.

Eğer davalı eş daha ağır kusurluysa, itirazı yerinde görülmeyecektir. Bununla birlikte davalının itiraz hakkı, hakkın kötüye kullanılması niteliğine sahip olmamalıdır. Yani davalının amacı evlilik birliğini korumak değil, sırf davacının ulaşmak istediği sonuca ulaşmasına mani olmak ise, hakkın kötüye kullanılması söz konusu olur ve bu durumda hakim, boşanmaya hükmedebilir. Davalının itirazının kabulü için, evlilik birliğinin devamında davalı ve varsa çocuklar için korunmaya değer bir yarar da bulunmalıdır.Evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanmaya sebep olabilecek olaylar aşağıdaki gibi sayılabilir;

• Eşe iftira atmak,
• Eşle alay etmek,
• Ailevi sırları üçüncü şahıslarla paylaşmak,
• Eşin ailesine hakaret etmek,
• Eşi yaralamak,
• Sürekli içki içmek,
• Kumar oynamak,
• Terk nedeni oluşmasa da evi sık sık terk etmek,
• Eşi dövmek,
• Dövmek için eşin üzerine yürümek,
• Eşin akrabalarına fiili saldırıda bulunmak,
• Başkalarının önünde eşi ölümle tehdit etmek,
• Karşılıklı hakaret,
• Eşe beddua etmek,
• Evli bir kişiye yakışmayacak davranışlarda bulunmak,
• Sarhoş halde ev eşyalarını kırmak,
• Hasta olan eşi tedavi ettirmemek …
Sayılanlar birkaç örnektir. Liste oldukça uzun olmakla birlikte, sınırlı da değildir.Malatya Hukuk büromuzda boşanma hukukuna ilişkin tüm konularda hukuki destek,danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunulmaktadır.

Bu yazıya oy vermek için tıklayın!
[Genel Toplam: 0 Ortalama: 0]


Call Now ButtonRandevu İçin Ara