Ceza Yargılamasında Seri Muhakeme Usulü Nedir?

Ceza Yargılamasında Seri Muhakeme Usulü Nedir?

Seri muhakeme usulü 1 ocak 2020 tarihi itibariyle hukuk hayatımıza girmiştir.Yapılan düzenleme ile bazı şuçlarda Cumhuriyet savcısının karar verme yetkisi artırılarak yargılama sürelerinin kısaltılması amaçlanmıştır.İlgili düzenleme ceza muhakemesi kanununun 250. maddesine konulan hüküm ve 31 ocak 2019 tarihli yönetmelikle detaylı olarak açıklanmıştır.Buna göre ;

Ön ödeme ve uzlaştırma kapsamındaki suçlar seri muhakeme usulüne tabi olmayacak,

Şüpheliye adreste bulunamama ve yurt dışında olmak gibi nedenlerle ulaşılamaması halinde bu yöntem uygulanmayacak,

Yaş küçüklüğü,akıl hastalığı ,sağır ve dilsizlik hallerinde bu yöntem uygulanmayacak,

İştirak halinde işlenen suçlarda şüphelinin birinin bu usulü kabul etmemesi halinde seri muhakeme usulü uygulanamayacaktır.

Kanun ve yönetmelikte seri muhakeme usulüne tabi şuçlar şu şekilde sayılmıştır;

Türk Ceza Kanununda yer alan;

 1. Hakkı olmayan yere tecavüz (madde 154, ikinci ve üçüncü fıkra),
 2. Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması (madde 170),
 3. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma (madde 179, ikinci ve üçüncü fıkra),
 4. Gürültüye neden olma (madde 183),
 5. Parada sahtecilik (madde 197, ikinci ve üçüncü fıkra),
 6. Mühür bozma (madde 203),
 7. Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan (madde 206),
 8. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama (madde 228, birinci fıkra),
 9. Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması (madde 268)
 10. 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin birinci, üçüncü ve beşinci fıkraları ile 15 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen suçlar.
 11.  31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 93 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen suç.
 12.  13/12/1968 tarihli ve 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen suç.

13.24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde belirtilen suç.

Seri muhakeme usulünün uygulanabilmesi için Cumhuriyet savcısının seri muhakeme usulüne tabi bir şuçun işlendiği izlenimini veren bir hali ögrenir ögrenmez işin gerçeğini araştırmaya başlayacağı,kamu davası açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilmesi halinde kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı vermediği takdirde seri muhakeme usulünü uygulayacağı,Cumhuriyet savcısının şüpheliye seri muhakeme teklifi yapmadan önce şüpheliyi bilgilendireceği,şüphelinin özgür iradesiyle müdafii yani avukat huzurunda bu teklifi kabul etmesi halinde bu usulü  uygulayacağı ,teklifin kabulünün ancak avukat huzurunda gerçekleştirilebileceği yine yasa ve yönetmelik metinlerinde açıklanmıştır.

Şüpheli, avukatı huzurunda teklifi kabul etmesi halinde aynı gün bir talepname ile mahkemeye yönlendirilir.Mahkemeden kasıt Asliye ceza mahkemeleridir.Şüpheli hüküm verilinceye kadar kararından vazgeçebilir.Şüpheliye ,Özgür iradesiyle ve müdafi huzurunda kabul ettiği takdirde bu usulün uygulanacağı ve belirlenecek temel cezanın yarı oranında indirileceği de ayrıca bildirilir.Mahkeme talepte bulunulan yaptırım doğrultusunda kararını verir.

Bu yazıya oy vermek için tıklayın!
[Genel Toplam: 0 Ortalama: 0]


Call Now ButtonRandevu İçin Ara