Ceza Hukuku

İnsan toplumu sosyal barışa ihtiyaç duyar. Sosyal barış olmaksızın toplumların yaşamaları ve varlıklarını devam ettirebilmeleri imkansızdır. Herkesin dilediği biçimde davrandığı bir toplumda sosyal barıştan söz edilemez,sosyal kargaşa ve bunalımlar baş gösterir. Bu nedenle, her toplumda insanların ortak yaşantıları,sosyal düzeni sağlayan kurallarla sürdürülür.Hiç şüphesiz toplumun sağlıklı ve barış içinde hayatını sürdürmesi, toplumsal düzenin korunması bu kurallara uygun davranmakla gerçekleştirilir. Hukuk düzeninin bir parçası olarak ceza hukuku da bu amaca hizmet eder. Ancak hukukun diğer dallarından farklı olarak kurallara uyulmaması durumunda bu kurallara aykırı davrananlara devlet ceza yaptırımı uygular. Devlet cezayı,bir amaca yönelik olarak vermektedir. Bu amaç genel olarak toplum düzeninin korunmasıdır.Ceza,topluma yada onu oluşturan bireye karşı yapılan zararlı bir eylemin karşılığı olarak,toplum adına uygulanan bir yaptırımdır.Öte yandan topluma yada bireye karşı suç işleyen kişilerin bu suçu işleyip işlemedikleri,ne amaçla,hangi şartlar altında işledikleri gibi sorularında kesin olarak cevaplanması yani adil bir yargılanma sonucunda kesin olarak ortaya konulması gerekir.Yani ceza muhakemesi suçlu ile zarar gören arasında adil bir denge kurmalıdır. Bu doğrultuda hukuk büromuzda Malatya ceza avukatlığı kapsamında  ceza hukukuna yönelik her türlü hukuki destek ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

 

Call Now ButtonRandevu İçin Ara