Aile ve Boşanma Hukuku

Aile ve Boşanma Hukuku

Aile kurumu insanlıkla aynı tarihi geçmişe sahiptir.İnsanoğlu var olduğundan beri kadın ve erkek maddi ve manevi anlamda birbirinin destekliğine ihtiyaç duymuş,birbirini yanında hissetmek istemiştir.Aile aynı zamanda tüm toplumların temelini teşkil etmiş,bu birlikteliğin korunması ve geliştirilmesi ayrıca toplum açısından özel bir yere sahip olmuştur.Tüm bunların yanında,bir arada yaşayan tüm insanlar gibi aile içinde de çeşitli nedenlerle uyuşmazlıklar çıkmış ve bu uyuşmazlıkları çözülmesi toplum açısından olduğu kadar dini inanış açısından da önemli bir yer tutmuştur.Aile hukukuna ilişkin çok çeşitli ihtilaflar var olmuş olup bunlardan en önemlisi Boşanmadır.Boşanma,geçerli olarak kurulmuş bir evlenmenin eşlerin sağlığında kanunda öngörülen sebep ve koşullara dayanarak mahkeme kararıyla sona erdirilmesidir.Aile hukukuna ilişkin ihtilaflar çok çeşitli olup bunlar genel olarak;

 • Boşanma davaları
 • Nişanın bozulmasından kaynaklanan davalar
 • Evlenmeye izin davası
 • Kadın için bekleme ( iddet ) müddetinin kaldırılması davası
 • Evlenmenin hükümsüzlüğüne ilişkin davalar
 • Velayete ilişkin davalar
 • Çocukla kişisel ilişki kurulması davası
 • Nafaka davaları
 • Maddi ve manevi tazminat davaları
 • Ziynet ve çeyiz alacağı davası
 • Evlat edinmeye ve soy bağına ilişkin davalar gibi sayılabilir.Boşanma davaları özelinde ise boşanma konularını özel ve genel boşanma sebepleri olarak gruba ayırmak mümkündür.4721 sayılı Türk medeni kanununda yer alan özel boşanma sebepleri şunlardır;

Özel Boşanma nedenleri:

 • Zina nedeniyle boşanma
 • Hayata kast nedeniyle boşanma
 • Pek kötü ve onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma
 • Suç işleme nedeniyle boşanma
 • Haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma
 • Terk nedeniyle boşanma
 • Akıl hastalığı nedeniyle boşanma

Genel Boşanma nedenleri ise:

 • Evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma
 • Anlaşmalı Boşanma
 • Eylemli ayrılık nedeniyle boşanma

şeklinde sıralanabilir.

Yukarıdaki yazımızdan da anlaşılabileceği üzere  Aile ve Boşanma konuları çok çeşitli olup genişçe bir dava uygulamasına sahiptir.Boşanma davası açmak ,kusursuz yada az,eşit veya fazla kusurlu eşin hakkıdır . Ancak boşanmaya karar verilebilmesi için diğer tarafın az da olsa kusurunun varlığı ve bunun belirlenmesi gerekir.Özetle boşanma davasını tam kusurlu eş açamaz.Bunun temelinde yatan ilke kimsenin kendi kusurundan faydalanamaması ilkesidir.Yine boşanma kararı sonucunda kişilerin hayatlarında önemli değişiklikler meydana gelmekte,varsa çocuklar üzerinde velayetin ne şekilde kullanılacağı,evlilik süresince birlikte edinilen malların nasıl paylaştırılacağı gibi sorunlarında çözülmesi gerekmektedir.

Aile ve Boşanma hukukuna  ilişkin uyuşmazlıklarda hak kayıpları yaşamamak adına  bir avukat yardımından yararlanılması özellikle tavsiye edilir.Hukuk büromuzda  Aile ve boşanma hukuku uyuşmazlıklarına  ilişkin konularda her türlü hukuki destek, danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

 

Bu yazıya oy vermek için tıklayın!
[Genel Toplam: 2 Ortalama: 4.5]


Call Now ButtonRandevu İçin Ara