Aile konutu şerhi ne demektir?

Aile konutu,ailenin devamlı olarak ikametine ayrılan konuttur.Türk Medeni Kanunu 19.maddesinde aile konutunun bulunduğu yere yerleşim yeri adı verilmiştir.Buna göre yerleşim yeri;bir ailenin sürekli kalmak niyetiyle oturduğu yerdir.Bir ailenin aynı zamanda birden fazla yeri olamaz  ve dolayısıyla aile konutu tektir.Birden fazla veya pek çok yerde konut sahibi olunması aile konutunun tekliği ilkesini değiştirmez.Bunlardan sadece biri Türk Medeni Kanununun aradığı anlamda aile konutu sayılır.

Türk Medeni Kanunu 193.maddesinde”Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça,eşlerden herbiri diğeri ve üçüncü kişilerle her türlü işlemi yapabilir” hükmü bulunmaktır.Ancak bu yetki 194.Madde de sınırlanmış ve şu ifadeye yer verilmiştir.Eşlerden biri diğer eşin açık rızası bulunmadıkça,aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini fesh edemez,aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.Devamındaki fıkrada aile konutu olarak kullanılan konutun maliki olmayan eşin”aile konutu şerhi“konulmasını isteme yetkisinin bulunduğu belirtilmiştir.4721 sayılı Türk Medeni kanununun 194.maddesi gereğince aile konutuna ilişkin şerh konulduğu takdirde,ipotek tesisi,konutun satışı,bağışı gibi hukuki işlemlerin ancak bu şerhi koyduran eşin muvafakati ile yani izin vermesi halinde mümkün olabileceği görülmektedir.Son tarihli Yargıtay hukuk genel kurulu kararları da bu yöndedir.Aile hukukuna ilişkin bir avukatın hukuki destek ve yardımından yararlanmanın hak kayıplarına uğramamak açısından faydalı olabileceği düşünülmektedir.Hukuk büromuzda Aile hukukuna ilişkin tüm konularda hukuki destek,danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunulmaktadır.

Bu yazıya oy vermek için tıklayın!
[Genel Toplam: 0 Ortalama: 0]


Call Now ButtonRandevu İçin Ara