Adli kontrol nedir?

Adli kontrolle ilgili hükümlere CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) 109’da yer verilmiştir.Buna göre “Bir suç nedeniyle yürütülen soruşturmada,100.maddede belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı halinde,şüphelinin tutuklanması yerine adli kontrol altına alınmasına karar verilebilir”şeklinde kanunda yer verilmiştir.Tutuklamanın ağır bir koruma tedbiri olması,kişinin  hürriyetinin kısıtlanabilecek olması,kişinin daha sonra muhakeme sürecinde masum olabilecek olması gibi sebeplerle kanun koyucu tarafından ölçülülük ve oranlılık ilkesi de göz önüne alınarak alternatif olarak adli kontrol tedbirlerinin bir veya birkaçının uygulanması amaçlanmıştır.Böylece hakime tutuklama veya serbest bırakma arasında orantılı bir tedbire başvurma olanağı da sağlanmıştır.Kısaca,şüpheliyi ve sanığı belirli bir yükümlülükler altına alarak muhakeme sürecinin sağlıklı yürütülmesi sağlanmış olunmaktadır.Adli kontrol tedbirlerinin gereklerinin yerine getirilip getirilmediğinin denetlemesi görevi Denetimli serbestlik müdürlüklerinin görevleri arasındadır. Hakkında adli kontrol kararı verilen şüpheli veya sanığın tabi tutulabileceği yükümlülükler özetle şunlardır:

a)Yurt dışına çıkamamak,

b)Belirlenen yerlere belirtilen süreler içerisinde düzenli olarak başvurmak,

c)Gerektiğinde mesleki uğraşlarına ilişkin veya eğitime devam konularındaki kontrol tedbirlerine uymak,

d)Gerektiğinde sürücü belgesini teslim etmek,

e)Tedavi veya muayene tedbirlerine tabi olmak,

f)Belirlenecek bir güvence bedelini yatırmak,

g)Sahip olunan silahını teslim etmek,

h)Suç mağdurunun haklarını güvence altına almak üzere ayni ve kişisel güvence vermek,

i)Aile sorumluluklarını yerine getirmek üzere güvence vermek,

j)Konutunu terk etmemek,

k)Belirli bir yaşam alanını terk etmemek,

l)Belirlenen yer ve bölgelere gitmemek.

Ceza davalarında hak kayıplarına uğramamak açısından bir avukatın hukuki yardımından yararlanmanın olumlu olacağı göz önünde bulundurulmalıdır.Hukuk büromuzda Malatya Ceza Avukatlığı kapsamında,müvekkillerimize ceza muhakemesine ilişkin tüm konularda hukuki destek,danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunulmaktadır.

 

Bu yazıya oy vermek için tıklayın!
[Genel Toplam: 0 Ortalama: 0]


Call Now ButtonRandevu İçin Ara