Kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun hükümleri nelerdir?

6284 sayılı Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi hakkındaki kanuna göre Fiziksel,ruhsal,cinsel,ekonomik,sözlü şiddete uğranılması yada uğrama tehdidi altında bulunulması halinde herkes durumu yazılı,sözlü veya başka bir suretle ilgili makam ve mercilere ihbar edilebilir.İlgili makam ve mercilerden kastedilen polis,jandarma,sahil güvenlik gibi kolluk birimleri ile Mülki amir,Cumhuriyet Başsavcılığı,Aile mahkemesi Hakimi,Aile ve sosyal politikalar bakanlığının ilgili birimleri gibi makam ve kurumlar anlaşılmalıdır.Şikayet mercileri kanun kapsamındaki görevlerini gecikmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür.Verilebilecek tedbir kararları Koruyucu ve önleyici tedbirler şeklinde olmak üzere iki tanedir.Tedbir kararları en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer aile mahkemesi hakiminden,mülki amir yada kolluktan talep edilir.

6284 sayılı Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi hakkındaki kanuna göre Mülki amir tarafından verilebilecek koruyucu tedbir kararları;

-Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara bulunduğu yerde veya başka yerde barınma yeri sağlanması

-Geçici maddi yardımlar yapılması

-Psikolojik,mesleki,hukuki ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi

-Hayati tehlike bulunması halinde ilgilinin talebi üzerine  veya kendiliğinden geçici koruma altına alınması

-Geçici süre giderleri Aile sosyal politikalar bakanlığının bütçesinden karşılanmak üzere kreş desteği sağlanması

şeklinde sayılabilir.

6284 sayılı Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi hakkındaki kanuna göre Aile Mahkemesi Hakimi tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları ise;

-Korunan kişinin talebinin bulunması halinde veya onayı alınmak suretiyle iş yerinin bulunduğu il içinde veya il dışında iş yerinin değiştirilmesi,

-Korunan kişinin talebi halinde kişinin evli olması durumunda müşterek yerleşim yerinden ayrı bir yerleşim yerinin belirlenmesi,

-Korunan kişinin talebi ve şartların varlığı halinde tapu kütüğüne Aile Konutu Şerhi konulması,

-Gerekli olması halinde korunan kişinin Tanık koruma kanununa göre kimlik ve diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi

şeklindedir.

Önleyici tedbirler ise mahiyeti ve adı gereği suçun işlenmesinin önlenmesine yönelik olup Aile Hakimi tarafından bir veya birkaçına birlikte karar verilebilir.Bunlar;

-Şiddet uygulayanın,korunan kişiye karşı tehdit,hakaret,aşağılayıcı veya küçük düşürücü söz veya davranışta bulunmaması

-Şiddet uygulayanın müşterek konuttan uzaklaştırılarak konutun korunan kişiye tahsis edilmesi,

Şiddet uygulayanın,korunan kişinin konut,okul,iş yeri gibi bulanabileceği yerlere yaklaşmaması,

-Şiddet uygulayanın çocuklarla kişisel ilişki kurmasının sınırlandırılması,

-Korunan kişinin eşyalarına zarar vermesinin engellenmesi,

-Şiddet uygulayanın varsa silahının kolluk güçlerine teslimi,

-Şiddet uygulayanın alkol,uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması halinde hastaneye yatmak dahil muayene ve tedavisinin sağlanması,

-Şiddet uygulayana psikolojik tedavi ve destek uygulanması,

-Şiddet uygulayanın,korunan kişilere karşı tedbir nafakası ödemesine karar verilmesi şeklinde özetlenebilir.

6284 sayılı Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi hakkındaki kanuna göre Tedbir kararları şiddet uygulayana tebliğ edilir, kararlara karşı iki haftalık sürede Aile mahkemesine itiraz edilebilir.İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.Tedbir kararlarının ihlali halinde,ihlalin niteliğine göre 15 gün ile 30 gün arasında zorlama hapsi uygulanır.Uygulanan zorlama hapsinin süresi toplamda 6 ayı geçemez.Burada dikkate alınması gereken en önemli nokta,kanunun konuluş amacı olarak kadınlar ve şiddete maruz kalan çocuklar olsa da aynı durumda olan erkeklerin de bu haklardan faydalanabilecek olmasıdır.

 

Bu yazıya oy vermek için tıklayın!
[Genel Toplam: 0 Ortalama: 0]


Call Now ButtonRandevu İçin Ara