İŞ HUKUKU

gaziantep_is_hukuuk_avukat1.jpg

     İş hukuku işçilerle işverenler arasındaki ilişkilerini ve sonuçlarını düzenleyen kurallar bütünüdür.İş hukukunun temel ögesi işçi  olduğundan,insan odaklı bir hukuk dalıdır.İş hukuku kural olarak özel hukuk ilişkisidir.Ancak işçinin ve zayıfın korunması ,sosyal devlet düşüncesiyle,emredici bir çok düzenlemeye yer verilmesi sebebiyle kamu hukuku özelliğinin de var olduğu söylenebilir.Bu yüzden sosyal devletler çalışma hayatına emegi koruma ve çalışma barışını saglama düşüncesiyle emredici nitelikte yasal düzenlemeler getirerek müdahale etmektedirler.İşçinin korunması düşüncesinden hareketle İş Hukukunda ,işçi lehine yorum ilkesi benimsenmiştir.Bu ilkeye göre,bir iş hukuku kuralının yorumunda tereddüt oluştuğunda,işçi lehine yoruma üstünlük tanınması gerekir.Ancak yapılacak yorum ve uygulamanında kamu düzeni ve çalışma barışına aykırılık teşkil etmemesi gerekir,yani bu hak mutlak olmayıp kamu düzeni ve çalışma barışıyla çelişmesi durumunda artık kamu düzenine ve çalışma barışına üstünlük tanınır.Bu dogrultuda Hukuk büromuzda işçi ve işveren uyuşmazlıklarına yönelik her türlü hukuki destek ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

  Gaziantep Avukat