Bilirkişilik Temel Eğitiminin Usul ve Esaslarına ilişkin genelge yayınlanmıştır..

BilirkiYilik_Temel_EYitiminin_Usul_ve_EsaslarYna_YliYkin_Genelge.jpg

Bilirkişilik Temel Eğitiminin Usul ve Esaslarına ilişkin genelge Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından  yayınlanmıştır.Buna göre mesleğinde 5 yıl kıdeme sahip kişilerin,bilirkişi olabilmeleri için  18 saat teorik 6 saat uygulamalı eğitim almaları gerekmektedir.Eğitim verebilecek kurum ve kuruluşlar genelgede "Bilirkişilik temel eğitimi Bilirkişilik Daire Başkanlığınca izin verilmek kaydıyla; üniversiteler, Türkiye Adalet Akademisi, Adli Tıp Kurumu, Türkiye Barolar Birliği ve barolar, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve bağlı odalar, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ve bağlı odalar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu vc esnaf vc sanatkârlar odaları birlikleri ile Türk Tabipleri Birliği ve bağlı odalar tarafından verilebilir" şeklinde sayılmıştır.

İlgili dökümanı incelemek için tıklayın


75 - 23.08.2017 16:07