AYM kararı ile polisin arama yetkisine,Anayasanın 20.maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal kararı verilmiştir..

aym-640x360.jpg

2015 yılı içerisinde PVSK  4/A maddesinin 6.fıkrasının ikinci cümlesine eklenen bir ifadeyle  polisin hakim kararı olmaksızın arama yetkisini genişleten maddesi "Ancak, el ile dıştan kontrol hariç, kişinin üstü ve eşyası ile aracının dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin aranması; İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar dahilinde mülki amirin görevlendireceği kolluk amirinin yazılı, acele hallerde sonradan yazıyla teyit edilmek üzere sözlü emriyle yapılabilir. Kolluk amirinin kararı yirmi dört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Bu fıkra kapsamında yapılan araç aramalarına ilişkin olarak kişiye, arama gerekçesini de içeren bir belge verilir."şeklinde düzenmiştir.Ancak iptal davasına konu olan yetki AYM tarafından Anayasanın Özel Hayatın gizliliği başlığını taşıyan 20. maddesine aykırı bulunarak iptal edilmiştir.Yeni düzenlemenin ise 6 ay içerisnde yapılması gerekmektedir.

İlgili bağlantıya ulaşmak iin tıklayınız


44 - 03.08.2017 11:15